RETTIGHETER OG BETINGELSER FOR TURDELTAKERE

Her følger de rettigheter og betingelser vi har satt opp for våre gjester for å sikre og opplyse våre gjester slik at det blir trygt og trivelig på våre turer.

Avbestilling

  • 22 dager før en betalt tur gis 100 % refusjon. Når bestillingen har skjedd via internett, fratrekkes 2,5 % av beløpet ved tilbakebetaling.
  • 22 – 8 dager før betalt tur gis 50 % refusjon.
  • 7 – 0 dager før betalt tur gis ingen refusjon.

Force majeure

Ekstraordinære hendelser utenfor Saraelv Villmarkssenterets eller våre gjesters kontroll, og som hindrer partene i å gjennomføre turen som avtalt, slik som storm, plutselig dokumentert sykdom, naturkatastrofe og kansellert flyavgang, gir rett til ny tur.

Ansvar

Dersom en ikke har med gyldig sertifikat og skal kjøre snøscooter, vil vedkommende ikke få styre scooter. Dersom det da heller ikke er ledig sete å oppdrive på en av cooterene på turen, vil vedkommende ikke kunne bli med på turen. Det gis da ingen refusjon i prisen.

Dersom en eller flere på scootertur eller elvebåttur ikke etterkommer turlederens instrukser eller på annen måte forstyrrer turen eller skaper unødig risiko for skade eller ulykke, kan turen stoppes. Kostnader og tap forbundet med dette vil bli ilagt den som har voldt skaden eller ulykken.

Ved skade på scooter, mennesker, installasjoner eller natur som følge av brudd på alminnelige kjøreregler samt sikkerhetsregler og instrukser gitt av turleder, må kostnadene bæres av den som har forårsaket skaden eller ulykken.

Forsikring

Vi anbefaler at turdeltakere sjekker eller tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Egenandelen ved scooterhavari er 10 000 kroner.

Ta kontakt om du har spørsmål i denne anledning.

Start typing and press Enter to search